02862702191

Lõi lọc Cobetter PVDF lọc vệ sinh dược phẩm, thực phẩm

Lõi lọc Cobetter PVDF lọc vệ sinh dược phẩm, thực phẩm gấp nếp tối đa hóa diện tích bề mặt hữu ích của bộ lọc trong khi duy trì đường dẫn dòng chảy thích hợp giữa nếp gấp màng lọc.

Lõi lọc Cobetter PVDF lọc vệ sinh dược phẩm, thực phẩm

Lõi lọc Cobetter PVDF lọc vệ sinh dược phẩm, thực phẩm được xây dựng độc đáo với chất liệu florua polyvinylidene. màng PVDF cung cấp khả năng tương thích hóa học rộng với mức chiết xuất thấp, ràng buộc protein cao và tính trơ hóa học cao. 

Công nghệ gấp nếp tối đa hóa diện tích bề mặt hữu ích của bộ lọc trong khi duy trì đường dẫn dòng chảy thích hợp giữa nếp gấp màng lọc. 

Lõi lọc Cobetter PVDF lọc vệ sinh dược phẩm, thực phẩm được sản xuất với PVDF và hỗ trợ polypropylene, cả hai vật liệu trơ hóa học không gãy đổ và an toàn sinh học theo FDA, USP và yêu cầu EEC dùng trong tiếp xúc ngành dược và thực phẩm. 

Công nghệ hàn nhiệt dẻo được sử dụng trong việc xây dựng lõi lọc loại bỏ nhu cầu chất kết dính có khả năng gây bệnh.

Các tính năng

Màng hấp phụ nhỏ 

Màng lọc PVDF và lớp lệch 

100% nguyên vẹn

Lõi lọc Cobetter PVDF lọc vệ sinh dược phẩm, thực phẩm rửa bằng nước sạch tinh khiết 

Không có sợi xơ phát tán ra môi trường 

Ứng dụng

Dược phẩm 

Thực phẩm và nước giải khát 

Hóa dầu 

Lõi lọc Cobetter PVDF lọc vệ sinh dược phẩm, thực phẩm mục đích lọc thô, lọc chuẩn bị.

Lõi lọc Cobetter PVDF lọc oxy hóa khí và chất lỏng

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner lõi lọc nước chuyên dụng

banner bình lọc thực phẩm chuyên dụng