02862702191

Lõi lọc dạng nến lọc dầu ăn, thực phẩm

Lõi lọc dạng nến lọc dầu ăn, thực phẩm sử dụng lĩnh vực: nước, thực phẩm, ô tô, xăng dầu, hóa chất, máy móc, công nghiệp y tế, vv

Lõi lọc dạng nến lọc dầu ăn, thực phẩm

Tính năng, đặc điểm

Lõi lọc dạng nến lọc dầu ăn, thực phẩm đóng kín hoàn toàn

Hoạt động dưới điều kiện trơ

Không di chuyển và phát tán các thàh phầ trong lõi

Làm sạch rửa ngược dưới áp suất

Lõi lọc dạng nến lọc dầu ăn, thực phẩm có diện tích lọc tối đa 200 m 2

Nếu cần, có thể cung cấp đầy đủ PLC tự động

Khu vực bộ lọc lớn có diện tích sàn thấp

Bằng cách sử dụng chất lượng vải lọc có thể thay thế chất lượng lọc không hạt có thể được đảm bảo

Bánh xả phù hợp với yêu cầu của quá trình

Các ứng dụng

Lõi lọc dạng nến lọc chất xúc tác kim loại quý như Nickel và Carbon Palladium

Dược phẩm

Hóa chất

Dầu và thực phẩm

Lõi lọc dạng nến lọc dầu ăn, thực phẩm sử dụng lĩnh vực: nước, thực phẩm, ô tô, xăng dầu, hóa chất, máy móc, công nghiệp y tế, vv 

Đặc điểm xây dựng

Lõi lọc dạng nến lọc dầu ăn, thực phẩm các yếu tố trong xây dựng bằng thép không gỉ

Xây dựng trong kim loại hoặc Polyprene phù hợp với yêu cầu của quy trình

Thân bằng thép không rỉ hoặc thép Carbon

Thiết kế chịu nhiệt độ : 120 ° C

Áp suất thiết kế : 6 Kg / cm 2

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner lõi lọc nước chuyên dụng

banner bình lọc thực phẩm chuyên dụng