02862702191

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Newstar 201 - 110mm

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Newstar 201 - 110mm là Loại giấy Newstar 201, độ lọc 20 - 25 micron, tốc độ nhanh < 35s

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Newstar 201 - 110mm

Giấy lọc phòng thì nghiệm Newstar 201 - 110mm

Dùng lọc cặn trong phòng thí nghiệm, định tính, lọc sơ bộ hóa chất

Giấy lọc phòng thì nghiệm Newstar 201 - 110mm

Giấy lọc Newstar 201 - 110mm

Giấy lọc phòng thì nghiệm Newstar 201 - 110mm

Thông số kỹ thuật giấy lọc Newstar 201, 202, 203

Giấy lọc phòng thì nghiệm Newstar 201 - 110mm

Hình chụp thực tế giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar

Giấy lọc phòng thì nghiệm Newstar 201 - 110mm

Giấy lọc cặn hóa chất phòng thí nghiệm của Newstar

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner lõi lọc nước chuyên dụng

banner bình lọc thực phẩm chuyên dụng