02862702191

Màng RO công nghiệp và Vỏ màng RO

Màng RO áp cao và Màng RO áp thấp, màng RO 4040 và màng RO 8040. Vỏ màng RO inox dùng cho màng RO công nghiệp

Công ty Môi trường Đông Châu cung cấp màng RO công nghiệp: RO GE, RO Dow của Mỹ, RO CSM của Hàn Quốc, RO Vontron của Úc với các loại áp cao, áp thấp, RO 4040 và RO 8040. Liên hệ 08 3910 0189 để có thông tin chi tiết.