02862702191

Tấm lưới sản xuất bia rượu thủ công giữa các thùng ngâm rượu và nồi đun

Tấm lưới sản xuất bia rượu thủ công giữa các thùng ngâm rượu và nồi đun giữ lại các chất rắn và cho phép chất lỏng đi qua.

Tấm lưới sản xuất bia rượu thủ công giữa các thùng ngâm rượu và nồi đun

Mô tả

Tấm lưới sản xuất bia rượu thủ công giữa các thùng ngâm rượu và nồi đun tách rễ lúa mạch từ các chất lỏng. 

Tấm lưới sản xuất bia rượu thủ công giữa các thùng ngâm rượu và nồi đun có thể được xây dựng bằng cách sử dụng thanh đỡ tròn hoặc thanh hỗ trợ hình chữ nhật. 

Tấm lưới sản xuất bia rượu thủ công giữa các thùng ngâm rượu và nồi đun cho các bể téc xe tại nhiều nhà máy. 

Có thể được làm theo các đoạn để phù hợp với bất kỳ  mô hình. 

Tấm lưới sản xuất bia rượu thủ công giữa các thùng ngâm rượu và nồi đun giữ lại các chất rắn và cho phép chất lỏng đi qua.

Ưu điểm

- Tấm lưới sản xuất bia rượu thủ công giữa các thùng ngâm rượu và nồi đun độ phẳng trong các dung sai kín 

- Không làm suy yếu mối hàn, do phẳng (và không có vấn đề ăn mòn) 

- Khoảng cách chính xác giữa các cấu hình hỗ trợ 

- Khả năng các dây dẫn hỗ trợ khác nhau trong một tấm lưới 

Thông số kỹ thuật

OD 59 3/4 " được làm bằng 4 đoạn 

93V nối với các thanh hỗ trợ 1/8" x 7/8 "tại các trung tâm 2" 

Vị trí khe 030 "

Tấm lưới sản xuất bia rượu thủ công giữa các thùng ngâm rượu và nồi đun bằng thép không rỉ 304

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner lõi lọc nước chuyên dụng

banner bình lọc thực phẩm chuyên dụng